“Axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia)”.

As solicitudes deberán enmarcarse nos seguintes Retos da Estratexia de especialización intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia)

  • Reto 1: Xestión innovadora de recursos naturais e culturais
  • Reto 2: Modelo Industrial de Galicia do futuro
  • Reto 3: Novo modelo de vida saudable baseado no envellecemento activo

O persoal contratado con cargo ás devanditas axudas deberá cumprir, entre outras, as seguintes condicións:

  • Ser menor de 35 anos no momento de contratación
  • Estar en posesión dun título superior, medio ou de formación profesional de grao superior.
  • Non ter experiencia laboral superior a 36 meses na categoría profesional correspondente á súa titulación
  • Non ser contratado, nos 6 meses anteriores, pola Entidade Solicitante, no grupo de cotización á Seguridade Social correspondente á súa titulación.
  • Non ser subvencionada a súa contratación á Entidade Solicitante nas convocatorias do mesmo programa nos anos 2016 e 2017

A axuda que percibirán as entidades por cada persoa contratada será de 10.000 €, sendo a diferenza entre esta e o custo mínimo esixible asumida por parte do Grupo de Investigación solicitante.
O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación en DOGA.
As persoas interesadas en formalizar algunha solicitude de participación deberán comunicalo o máis axiña posible á entidade dado que existe un número máximo de solicitudes que poderán ser presentadas (10 solicitudes por entidade beneficiaria).

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Doga: