Proxecto: MicroARNs, obesidade e saúde metabólica
Requisitos e perfil do candidato
Titulación: Licenciado en Bioloxía
Valorarase:

 • Coñecementos en Bioloxía Celular e Molecular
 • Coñecementos específicos en técnicas para o estudo de microARNs
 • Experiencia en desenvolvemento de ensaios de high throughput screening
 • Experiencia en Técnicas de imaxe: microscopía óptica e de fluorescencia.
 • Experiencia en estudos de proteínas e citometría de fluxo
 • Posuír certificados para o uso de animais de experimentación

Habilidades:

 • Bo nivel de inglés
 • Bo nivel en informática (Windows, SPSS, etc .. )
 • Capacidade de traballo en equipo

Condicións: contrato de duración determinada a tempo completo
Documentación a entregar

 • Currículo Vitae actualizado
 • Fotocopia D.N.I.
 • Copia da titulación

A selección realizarase en base á documentación achegada, podendo requirirse entrevista persoal.
A documentación poderá presentarse, enviándoa por correo electrónico á dirección Fundación.profesor.novoa.santos.rrhh@sergas.es (no Asunto indicar Referencia: EN 01/2016
O prazo para presentar as candidaturas finaliza o día 30 de Marzo de 2016 ás 14:00h

Descargar documento coas condicións da oferta