A Fundación Mutua Madrileña convoca a XIV edición de Axudas á Investigación mediante a que vai seguir apoiando proxectos de investigación clínica que se desenvolvan no seguintes catro áreas:

  • Oncoloxía. Centrada en cancro xinecolóxico (cérvix, ovarios e útero).
  • Transplantes: Estratexias de mellora na obtención e utilización de órganos para transplantes.
  • Traumatología e secuelas, incluídas as neurológicas derivadas dun traumatismo.
  • Enfermidades raras. Limitadas ás que se manifestan na infancia

Requisitos Solicitantes:

  • As axudas concederanse a proxectos que se desenvolvan en Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS).
  • Teranse especialmente en conta os proxectos nos que o investigador principal sexa menor de 40 anos á data de peche da convocatoria. A responsabilidade deste investigador no proxecto deberá ser avalada polo responsable do grupo e do Instituto de Investigación Sanitaria acreditado (IIS).
  • Darase especial atención a aqueles proxectos nos que a Fundación Mutua Madrileña sexa a única entidade financiadora da investigación durante o seu desenvolvemento ou, en todo caso a entidade financiadora principal.

Ou prazo de presentación finaliza: 09/03/2017
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono:
981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: http://www.fundacionmutua.es/ver-Bases.html&cid=1181583911228&idPadre=1181560223128

Bases