A Fundación Mutua Madrileña convoca a XV edición de Axudas á Investigación mediante a que vai seguir apoiando proxectos de investigación clínica que se desenvolvan no seguintes catro áreas:
  • Oncoloxía. centrada no diagnóstico e tratamento de cancro de mama.
  • Transplantes: Exclusivamente para melloras dos resultados de transplantes de órganos.
  • Traumatoloxía e secuelas, incluídas as neurológicas derivadas dun traumatismo.
  • Enfermidades raras. Limitadas ás que se manifestan na infancia
Requisitos Solicitantes:
  • As axudas concederanse a proxectos que se desenvolvan en Institutos de Investigación Sanitaria acreditados ( IIS).
  • Cada Instituto poderá presentar un único proxecto en cada unha das áreas de investigación obxecto desta convocatoria.
  • O financiamento máximo será de 150.000 € por proxecto.
O prazo de presentación finaliza: 08/03/2017
O prazo de presentación na Fundación finaliza: 02/03/2017
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: www.fundacionmutua.es
Bases: