window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9JJ3HS8MEW');

Convocatoria de Axudas de Investigación a Proxectos de Medicina de Precisión Personalizada – AES 2022

Foi publicada a convocatoria correspondente ao ano 2022 para axudas a proxectos de investigación en Medicina de Precisión Personalizada de Acción Estratéxica en Saúde 2021-2023 polo Instituto de Saúde Carlos III Os proxectos de investigación deben: Presentarse como proxectos multicéntricos. O número de grupos participantes deberá distribuírse nun mínimo de 6 comunidades autónomas. Ter unha duración de 3 [...]

2022-07-15T08:19:07+02:0015 Xullo, 2022|

Convocatoria AES 2022 do Instituto de Saúde Carlos III

Saíu publicada a convocatoria correspondente ao ano 2022 de Acción Estratéxica de Saúde 2021-2023 por parte do Instituto de Saúde Carlos III Adxúntase convocatoria e link de acceso: https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es Teléfono: 981178150 Extensión: 292159 Convocatoria: BOE:

2022-02-14T09:03:46+01:0014 Febreiro, 2022|

Convocatorias de Axudas Ramón e Cajal e Juan de la Cierva-Formación

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria, correspondente ao ano 2021, de diversas actuacións contempladas no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023 Axudas Ramón e Cajal Axudas Juan Cierva Formación O prazo para a cumplimentación e firma por o/a investigador/a de o formulario electrónico de solicitude [...]

2022-01-11T15:33:38+01:0011 Xaneiro, 2022|

Convocatoria de proxectos de colaboración público-privada, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria de proxectos de colaboración público-privada do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023. O prazo de presentación de solicitudes ante o Ministerio finaliza o 9 de febreiro de 2022 ás 14:00 [...]

2022-01-11T15:37:38+01:0011 Xaneiro, 2022|

Convocatoria de Axudas á Innovación en Areas Clínicas

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar iniciativas innovadoras a desenvolver na rede asistencial por parte de profesionais sanitarios, especialmente do ámbito da Atención Primaria e Enfermería Financiaranse proxectos de innovación cuxo obxectivo sexa a mellora de procesos asistenciais, tales como o desenvolvemento de procedementos de continuidade asistencial Atención Especializada – Atención [...]

2021-12-23T14:03:02+01:0023 Decembro, 2021|

Convocatoria de axudas para a realización de Proxectos de Desenvolvemento e Transferencia

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar proxectos de innovación cuxo obxectivo sexa o desenvolvemento de produtos ou servizos e/ou a súa translación ou transferencia á práctica clínica ou ao sector produtivo. Neste sentido, as solicitudes poderán ser presentadas por grupos de investigación adscritos ao INIBIC ou por profesionais das Áreas Sanitarias [...]

2021-12-23T13:43:46+01:0023 Decembro, 2021|

Convocatoria de axudas para a publicación de artigos en revistas de acceso aberto (Open Access)

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar publicación de artigos en revistas de acceso aberto (Open Access). Con carácter xeral non se concederá máis dunha axuda por grupo de investigación adscrito ao INIBIC ou profesional da área Sanitaria de Ferrol salvo resolución motivada en contra por parte da Fundación. Financiaranse solicitudes ata [...]

2021-12-23T13:49:02+01:0023 Decembro, 2021|

Convocatoria de proxectos de I+D+i en ámbito biomédico para grupos emerxentes e asociados adscritos ao INIBIC

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar proxectos de investigación cuxo obxectivo principal sexa a xeración de coñecemento e resultados preliminares que permitan aos grupos emerxentes e asociados impulsar as súas liñas de I+D+i e incrementar as posibilidades de obtención de financiamento para a continuidade das mesmas noutras convocatorias de axudas públicas [...]

2021-12-23T13:57:20+01:0023 Decembro, 2021|

Convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2021.

O Ministerio de Universidades publicou a convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2021. Obxectivo: formalización de contratos predoutorais nos centros de adscripción cunha duración de catro anos. Documentación a aportar na primeira fase: Deberá achegarse, xunto á solicitude electrónica, certificación académica persoal dos estudos realizados, en formato PDF, que [...]

2021-11-19T15:17:20+01:0019 Novembro, 2021|
Go to Top