Poñemos no seu coñecemento que a Axencia Galega de Innovación publicou a Convocatoria Conecta PEME 2018, para o fomento da cooperación entre as Pemes e os demais axentes do sistema rexional de innovación, a través de apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 Galicia.

Data prevista de publicación no DOG: 08/02/2018
Prazo de presentación de solicitudes: Un mes para partir dá publicación dá convocatoria
Orzamento total: 27.000,00 €

Link de acceso: http://gain.xunta.gal/artigos/299/conecta+peme+2018

PRESENTACIÓN:

CONVOCATORIA:

Xestor de Contacto: Juan Pérez Longueira
E-mail:  juan.perez.longueira@sergas.es
Teléfono: 981176155
Extensión: 292129