Modalidade:

– Modalidade A: contrato dun máximo de dous anos de duración para a realización dunha estancia no estranxeiro e un contrato de retorno dun ano de duración na CCAA de Galicia.

Prazo Presentación: Un mes

Duración: Tres anos

Requisitos:

  • Ter o título de licenciatura, grao ou equivalente ou o título de doutoramento dunha universidade do Sistema Universitario Galego.
  • Estar en posesión do grao de doutor, obtido en data igual ou posterior ao 1 de Xaneiro de 2010.
  • Non ser seleccionado nos programas posdoctorales do Plan I2C da Xunta de Galicia, programas Juan da Cerva e Ramón e Cajal e non gozar de ningunha axuda posdoctoral que establecese estancias en centros de investigación no estranxeiro de dous ou máis anos de duración.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981178150
Extensión: 292159

Bases: Axudas Postdoctorales Adobe_PDF_file_icon_32x32