Axudas correspondentes ao Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016

  • Modalidade: Proxectos de I+D+I para mozos investigadores sen vinculación ou con vinculación temporal

Proxectos de igual natureza que os anteriormente citados, dirixidos, neste caso, por mozos investigadores cunha traxectoria científica relevante pero que carezan de vinculación ou que teñan vinculación temporal con algunha entidade susceptible de ser beneficiaria inferior a un ano.

Prazo límite presentación para valoración da Comisión de Investigación do INIBIC: 14 Outubro 2015

 

Axudas correspondentes ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016

  • Modalidade: Proxectos «Explora Ciencia» e «Explora Tecnoloxía»

Proxectos de investigación básica ou tecnolóxica cuxos resultados poidan chegar a representar un avance significativo do coñecemento, mediante a formulación e desenvolvemento de novos enfoques ou metodoloxías inalcanzables doutro xeito e que, pola natureza dos coñecementos xerados, puidesen ter un marcado carácter transversal.

Prazo límite presentación para valoración da Comisión de Investigación do INIBIC: 20 Setembro 2015

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981178150
Extensión: 292159

Bases: BOE-A-2015-23Jun Adobe_PDF_file_icon_32x32 BOE-A-2015-23Jun(2) Adobe_PDF_file_icon_32x32