A Fundación Bancaria “La Caixa” lanza unha nova convocatoria aberta a proxectos de investigación en biomedicina e saúde que ten por obxectivo identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e con máis valor potencial e impacto social, xa sexa en investigación básica, clínica ou traslacional.

Esta nova convocatoria terá carácter anual, seleccionará uns 20 proxectos e contará cun orzamento máximo de 12.000.000€ o primeiro ano, que se poderá ampliar en anos posteriores.

Poderanse presentar á convocatoria proxectos liderados por investigadores de universidades e centros de investigación sen ánimo de lucro que se realicen en España ou en Portugal.

As axudas que se concederán serán de dous tipos:

  • Categoría A: para proxectos presentados por unha soa institución ou consorcio con orzamento máximo de 500.000 €.
  • Categoría B: para proxectos presentados por consorcios con aproximación transdisciplinar cun orzamento máximo de 1.000.000 €.

Os proxectos deben ser orixinais e non ser financiados en todo ou en parte por calquera outro tipo de axuda (ben da Fundación a Caixa ou outra entidade). Non se financiarán Ensaios Clínicos.

Liñas de investigación:

  • Oncoloxía.
  • Neurociencias.
  • Enfermidades infecciosas.
  • Enfermidades cardiovasculares.
  • Outras áreas biomédicas (carácter transversal: bioinformática, farmacoloxía,…)

Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 01/03/2018
Contacto: Graciela Fernández Arroxo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono:981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: https://obrasociallacaixa.org/é/investigacion-e-bolsas/investigacion-ciencias-vida-saúde/convocatoria-de-investigacion-en-saúde/descripcion-do-programa