Resolución de 28 de marzo de 2016, do Instituto de Saúde Carlos III, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2016 de concesión de subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2013-2016, do Programa Estatal de Investigación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.

convocatoria_AES_2016