Pomos no seu coñecemento que saíu publicada no BOE a convocatoria correspondente ao ano 2018 de Acción Estratéxica de Saúde 2013-2016 por parte do Instituto de Saúde Carlos III.

Link de acceso: http://www.isciii.es/isciii/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-axudas-accion-estrategica-saúde/acceso-solicitude-axudas.shtml

BOE:

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Venres 19 de Xaneiro de 2018 ás 13.00 H na aula Nº 1 da 1º Planta do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera realizarase unha Xornada Informativa sobre a AES 2018 onde se comunicarán as novidades producidas na convocatoria.
Igualmente poderanse expor todas aquelas dúbidas que poidan xurdir sobre as accións enmarcadas na convocatoria.