A Fundación ”la Caixa” inicia a sexta edición da convocatoria CaixaResearch Health para proxectos de investigación en biomedicina e saúde. O obxetivo desta convocatoria é identificar e impulsar iniciativas prometedoras, de excelencia científica e de valor potencial e impacto social, tanto en investigación básica como en clínica ou traslacional.
Os proxectos presentados deben estar enmarcados nas áreas temáticas seguintes:
– Neurociencia
– Oncoloxía
– Enfermedades cardiovasculares 3 metabólicas relacionadas
– Enfermidades infecciosas
– Tecnoloxías facilitadoras nas catro áreas temáticas anteriores

As propostas de proxecto han de ter unha duración de asa 3 anos de execución e poden ser:
– Individuais: presentadas por unha única organización de investigación (organización solicitante). Poden recibir axudas dun máximo de 500.000 €.
– En consorcio de investigación: presentadas por un mínimo de 2 e un máximo de 5 organizacións de investigación, coordinadas pola organización solicitante. Poden recibir axudas dun máximo de 1.000.000 €.

Xestor de Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Enlace de Interés: https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-investigacion-salud
Bases da Convocatoria: