Esta Bolsa ten como obxectivo o financiamento dun proxecto de investigación que contribúa á mellora no diagnóstico e tratamento destas patoloxías.

Esta bolsa da Fundación Leucemia e Linfoma conta co apoio económico da Fundación María Asunción Almajano Salvo, e desenvólvese dentro do Convenio Marco de Colaboración asinado entre ambas entidades o 21 de xullo de 2016.
A dotación económica é de 12.000,00 €.

A data límite de entrega de solicitudes é o 28 de abril de 2023.

Xestor de Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Convocatoria:
Bases da convocatoria: 
Anuncio da convocatoria: 
Consentimento para tratamento de datos:

Enlace WEB: www.leucemiaylinfoma.com.