A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar iniciativas innovadoras a desenvolver na rede asistencial por parte de profesionais sanitarios, especialmente do ámbito da Atención Primaria e Enfermería

Financiaranse proxectos de innovación cuxo obxectivo sexa a mellora de procesos asistenciais, tales como o desenvolvemento de procedementos de continuidade asistencial Atención Especializada – Atención Primaria, continuidade de coidados e monitoraxe do paciente en domicilio, coordinación sociosanitaria, equidade asistencial, así como outras temáticas relacionadas que poida resultar de interese para as Áreas Sanitarias da Coruña-Cee e Ferrol.

As solicitudes deben estar dirixidas necesariamente por profesionais sanitarios das Áreas Sanitarias de Coruña-Cee e Ferrol, con independencia de que os equipos de cada proxecto poidan incluír profesionais doutros ámbitos cuxa participación sexa imprescindible para alcanzar os obxectivos do mesmo.

A contía máxima asignada a cada proxecto será de 20.000 euros.

A duración máxima establecida para a execución dos proxectos é de 18 meses.

As solicitudes presentaranse de forma electrónica a través da seguinte dirección de correo electrónico: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es indicando no asunto: Solicitude programa de apoio á innovación en áreas clínicas.

O prazo para a recepción de solicitudes comeza o 23 de decembro de 2021 e finaliza o día 30 de abril de 2022.

Bases da Convocatoria: