Saíu publicada a convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Consellería de Economía, Industria e Innovación de axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema Universitario Galego.

Como en anos anteriores todas as solicitudes que se queiran presentar á convocatoria deberán formalizarse mediante sistema de certificado electrónico ante o GAIN por parte da Entidade solicitante.

Xestora de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Convocatoria:
Links de Acceso: