As Consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Economía, Emprego e Industria publicaron a convocatoria de Axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas:

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento
  • Modalidad C: Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente

A data límite para presentar propostas a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 13 de Marzo de 2020.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Direccions WEB de interese:

http://gain.xunta.gal/artigos/422/consolidacion+estructuracion+unidades+investigacion+competitivas+otras+acciones+fomento

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607A

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607B

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN607D&ano=2020&numpub=1&lang=es

Convocatoria: