O Ministerio de Universidades publicou as seguintes convocatorias no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023.

  • Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2022:
    • Obxectivo: formalización de contratos predoctorales nos centros de adscrición cunha duración de catro anos.
    • Prazo presentación solicitudes: Desde o 17 de xaneiro ata o 15 de febreiro de 2023 ás 14:00 (hora peninsular).
    • A percepción dunha axuda ao amparo desta convocatoria é incompatible, con carácter xeral, coa percepción de calquera outra contía que teña natureza salarial.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Enlace WEB da Convocatoria: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-2022.html
Convocatoria: