O Ministerio de Universidades publicou a convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2020.

Obxectivo: formalización de contratos predoutorais nos centros de adscripción cunha duración de catro anos

Documentación a aportar na primeira fase:

Deberá achegarse, xunto á solicitude electrónica, certificación académica persoal dos estudos realizados, en formato PDF, que acredite os seguintes extremos:

  1. Os ensinos cursados para a obtención do título de Grado ou de Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto. En todo caso deberase seguir o indicado no artigo 8 da convocatoria.
  2. A nota media do expediente académico e, no seu caso, a nota media dos títulos cos que se concorre á convocatoria, cando co primeiro non se alcancen os 240 créditos.
  3. A acreditación da data de finalización de estudos.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 11 de decembro ás 14 H (hora peninsular).

Xestor de contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981 17 80 00
Extensión: 292159
Link de acceso a la convocatoria : https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=0841531ede395710VgnVCM1000001d04140aRCRD

BOE: , Orde: