O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades publicou a convocatoria Axudas para a Formación do Profesorado Universitario para o ano 2023 no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023.

Obxectivo: formalización de contratos predoutorais nos centros de adscrición cunha duración de catro anos.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 15 de febreiro de 2024 ás 14.00 horas (hora peninsular).

A percepción das axudas desta convocatoria é incompatible, con carácter xeral, coa percepción de calquera contía que teña carácter salarial.

Xestora de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Convocatoria:
Guía de Solicitude:
Link de Acceso: https://www.universidades.gob.es/ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu-2023/