A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar publicación de artigos en revistas de acceso aberto (Open Access).

Con carácter xeral non se concederá máis dunha axuda por grupo de investigación adscrito ao INIBIC ou profesional da área Sanitaria de Ferrol salvo resolución motivada en contra por parte da Fundación.

Financiaranse solicitudes ata esgotar o orzamento asignado á presente convocatoria, que ascende a 40.000€.

Esta documentación deberá enviarse por correo electrónico á seguinte dirección: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es indicando no asunto: Solicitude axudas publicación Open Access.

O prazo para a recepción de solicitudes comeza ao día seguinte da publicación da presente convocatoria de axudas por parte da Fundación Profesor Novoa Santos

Bases da Convocatoria: