O Ministerio de Universidades publicou as seguintes convocatorias no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023.

  • Estadías de movilidade no extranxeiro «José Castillejo» para doutores novos:
    • Obxectivo: financiar un Programa de Estadías de Mobilidade en centros estranxeiros de educación superior e de investigación cunha duración mínima de tres meses e máxima de seis, improrrogables e nun único período, que deberán coincidir cos períodos de actividade académica ou científica de os centros de destino (1 setembro 2023 – 31 agosto 2024).
    • Todos os aspirantes deberán ter vínculos oficiais ou contractuais para os que se esixiu o título de doutor, con dedicación a tempo completo e servizo activo, co seu centro de adscrición.
    • Prazo presentación solicitudes: Do 17 de xaneiro ao 9 de febreiro de 2023 ás 14.00 horas (hora peninsular).

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Enlace WEB da Convocatoria: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html

 

Convocatoria: