A Fundación “a Caixa” abriu unha convocatoria de proxectos  Caixaimpulse – COVID 19  na que busca apoiar proxectos con resultados, mesmo preliminares, de investigación científica ou con estratexias e tecnoloxía en etapas de transferibilidad adicionais que poidan ter un impacto significativo nos beneficiarios. A convocatoria está dirixida a Universidades, Fundacións, Centros de Investigación e Transferencia, Centros Tecnolóxicos, Hospitais e Institucións sen fins de lucro cuxa actividade principal é a investigación con sede en España ou Portugal que posúen os activos resultantes da actividade investigadora.

O programa ofrece apoio financeiro de 300.000 euros por un máximo de 24 meses, así como apoio non financeiro ad hoc, reducindo as barreiras existentes e facilitando o acceso a mentorización, formación e networking.

O proceso de avaliación constará de dúas etapas diferentes :

  1. Preselección de solicitudes en base a unha carta de intencións.
  2. Segunda selección na que os candidatos preseleccionados presentarán unha proposta completa do proxecto.

O prazo de presentación finaliza: 15/04/2020
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: https://caixaimpulse.com/en/web/guest/home