Convocatoria correspondente ao ano 2020 de Proxectos de Investigación Clínica Independente por parte do Instituto de Saúde Carlos III.

A convocatoria define, entre outros, os seguintes criterios:

  • Os Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados só poderán presentar un máximo de tres proxectos e as institucións sanitarias públicas un máximo dun.
  • O IP debe ter actividade clínico- asistencial ou capacidade demostrable para que, en ausencia da primeira, non exista limitación para a execución do proxecto.
  • Os investigadores participantes nesta convocatoria non poderán figurar en máis dunha solicitude.
  • Terán especial protección os proxectos liderados ou co-liderados por investigadores con actividade clínico-asistencial nados en 1975 ou data posterior.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Convocatoria, link de acceso e documentos normalizados: https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Documentos-normalizados.aspx

Documentación: Convocatoria   |  Scientific and Technological Profile of the Participating Centers   |   Proposal Application Form