Convocatoria de concesión de subvencións destinadas a financiar Proxectos de I+D+i vinculados á Medicina Personalizada e Terapias Avanzadas dentro da actuación coordinada ISCIII-CDTI para o fomento de a colaboración público-privada do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica para a Saúde de Vangarda, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O obxectivo da convocatoria é fomentar a colaboración público privada mediante o financiamento de proxectos de I+D+i, que dispoñan dun resultado de aplicabilidade industrial e/o empresarial inmediato tras a execución do mesmo.

Os proxectos propostos deberán reunir as seguintes características:

 • Ser proxectos conxuntos entre entidades públicas de investigación en saúde da contorna do SNS e de o sector empresarial. No deseño, desenvolvemento e implementación deben participar un mínimo de dúas entidades, e un máximo de seis. Se a entidade ou entidades do sector empresarial que participen no proxecto é ou son declaradas en crise será causa de non admisión do proxecto
 • Figurar na expresión de interese presentada por parte dunha empresa ante o CDTI, dentro do prazo establecido, na que se deberá recoller a proposta conxunta para a realización do proxecto, así como os datos identificativos das entidades participantes e dos investigadores principais.
 • Ter unha duración de 2 anos.
 • Por parte dos/as investigadores/as participantes nesta convocatoria, tanto investigadores/as principais como o resto de integrantes do equipo de investigación, non figurar en máis dunha solicitude

Os proxectos de I+D+i han de adecuarse ás seguintes misións e descriptores:

 1. MISIÓN: DIAGNÓSTICO PRECOZ E MÁIS PRECISO
  1. Desenvolvemento e validación de ferramentas innovadoras que permitan mellorar a precisión do diagnóstico por imaxe, con especial atención á súa aplicación na detección precoz de enfermidades con alta mortalidade e claras necesidades clínicas non cubertas.
  2. Identificación, desenvolvemento, e validación clínica de novos biomarcadores e outras técnicas e/o ferramentas biotecnolóxicas orientadas a mellorar o diagnóstico precoz das enfermidades, con especial atención ás enfermidades pouco frecuentes e de elevada morbi-mortalidade.
 2. MISIÓN: TRATAMENTOS INNOVADORES E PERSONALIZADOS
  1. Investigación e desenvolvemento de medicamentos, con especial atención aos desenvolvementos de terapias avanzadas (actuacións terapéuticas baseadas en terapia génica, terapia celular e enxeñería de tecidos), vacinas baseadas en ácidos nucleicos e medicamentos biolóxicos
  2. Implementación efectiva de novos procesos en contornas clínicas para desenvolvementos tecnolóxicos innovadores no ámbito das terapias avanzadas. Adicionalmente, procesos innovadores para a produción de medicamentos esenciais, outros fármacos emerxentes ou vacúas
  3. Ferramentas innovadoras dirixidas a mellorar a precisión das técnicas cirúrxicas.
 3. MISIÓN: MELLORA DO SEGUIMENTO E A REHABILITACIÓN DAS ENFERMIDADES CRÓNICAS
  1. Desenvolvemento de dispositivos médicos, bioimplantes e próteses personalizadas, destinados á rehabilitación integral de pacientes
  2. Desenvolvemento e implantación clínica de solucións dixitais disruptivas portátiles que dean resposta a necesidades non cubertas no seguimento de enfermidades crónicas.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Convocatoria e Link de acceso:

https://www.isciii.es/noticias/noticias/paginas/noticias/jornada-informativa-acci%c3%b3n-conxunta-ISCIII-CDTI-.aspx

https://www.isciii.es/quehacemos/financiacion/solicitudes/paginas/default.aspx