O obxetivo do programa é mellorar a calidade de vida das persoas maiores mediante o desenvolvemento e utilización de solucións innovadoras sostibles basadas nas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) que de verdade respondan as súas necesidades dende unha perspectiva multidisciplinar.

Xestor de Contacto: María Barbeito Gómez
Correo: maria.barbeito.gomez@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292153
Enlace da Convocatoria: http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/