A Fundación La  Caixa lanza a súa convocatoria Health Research 2021 na que se financiarán proxectos de investigación en biomedicina e saúde dentro das seguintes áreas:

  •  Neurociencias.
  •  Enfermidades infecciosas.
  •  Oncoloxía.
  •  Enfermidades cardiovasculares e metabólicas (enfermidades metabólicas asociadas a riscos ou alteracións cardiovasculares).
  •  Tecnoloxías facilitadoras da saúde, enfocado a algunha das catro áreas temáticas anteriores, dentro dos seguintes campos tecnolóxicos: micro e nanoelectrónica, ciencias computacionáis, big data, fotónica, nanotecnoloxía, biotecnoloxía, materiais avanzados e sistemas de fabricación avanzada.

As axudas que se concederán serán de dous tipos:

  •  Individuais: presentadas por unha única organización. Contía máxima de 500.000 €
  •  Consorcios de investigación: presentadas por un mínimo de dous e un máximo de cinco organizacións de investigación, coordinadas pola solicitante. Contía máxima de 1.000.000 €

A plataforma on-line para o envío de propostas abrirá o 20 de outubro e o prazo finalizará o 3 de decembro.

O prazo de presentación finaliza: 03/12/2020
Xestor Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Bases da Convocatoria: