Convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de investigadores na etapa Postdoctoral.
As axudas presentan dúas modalidades:
  • Modalidade A: Os beneficiarios deberán realizar unha estancia de dous anos no estranxeiro e un ano de retorno no seu centro en Galicia
  • Modalidade B: Destinada aos beneficiarios dun contrato nunha Universidade do SUG da convocatoria 2014. Contémplanse dous anos máis de contratación nunha Universidade galega e unha axuda complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia.

A data límite para presentar propostas na Modalidade A a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 19 de Xuño de 2018, debido a que as solicitudes han de presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos https://sede.xunta.gal Os modelos de documentación poderanse descargar desde a seguinte dirección web http://gain.xunta.gal/artigos/274/ axudas+ apoio+etapa+ posdoutoral

Recoméndase ademais a utilización dos seguintes modelos adxuntos:

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
DOGA:
AnuncioG0164