Convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de investigadores na etapa Postdoctoral.

As axudas presentan dúas modalidades:

  • Modalidade A: Os beneficiarios deberán realizar unha estancia de dous anos no estranxeiro e un ano de retorno no seu centro en Galicia
  • Modalidade B: Destinada aos beneficiarios dun contrato nunha Universidade do SUG da convocatoria 2013. Contémplanse dous anos máis de contratación nunha Universidade galega e unha axuda complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia.

A data límite para presentar propostas na Modalidade A a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 22 de Maio de 2017, debido a que as solicitudes han de presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos https://sede.xunta.gal

Os modelos de documentación poderanse descargar desde a seguinte dirección web http://gain.xunta.gal/artigos/274/axudas+apoio+etapa+posdoutoral

Recoméndase ademais a utilización dos seguintes modelos adxuntos:

  • Modelo 1 para a declaración indicada no apartado a) do artigo 4 da convocatoria:
  • Modelo 2 para a redacción do Plan de estancia indicado no apartado e) do artigo 4 da convocatoria:

 

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981178150
Extensión: 292159

Bases: