Convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de investigadores na etapa Predoctoral.
A data límite para presentar propostas a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 4 de Xullo de 2017, debido a que as solicitudes han de presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos https://sede.xunta.gal
Adxúntase convocatoria, modelos e direccións web de interese.
http://gain.xunta.gal/artigos/279/axudas+apoio+etapa+formacion+predoutoral
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Bases:  Anuncio DOG I Anuncio DOG II , IN606A AnexoIII , IN606A AnexoIV , IN606A AnexoV