Saíu publicada a convocatoria conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de investigadores na etapa Predoutoral

As solicitudes teñen que presentarse obligatoriamente por medios electrónicos https://sede.xunta.gal.

A data límite para presentar propostas a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 2 de Marzo de 2020.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Direcciones WEB de interese:

http://gain.xunta.gal/artigos/421/ayudas+apoyo+etapa+predoctoral

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606A

Convocatoria: