window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9JJ3HS8MEW');
Convocatorias públicas2016-10-20T14:10:36+02:00

Convocatorias públicas

2023

Convocatoria de AES 2021-2023 do Instituto de Salud Carlos III

Saíu publicada a convocatoria correspondente ao ano 2022 de Acción Estratéxica de Saúde 2021-2023 por parte do Instituto de Saúde Carlos III.   [...]
22 Marzo, 2023

Convocatoria “Programa Ignicia” da Axencia Galega de Innovacción

 A Axencia Galega de Innovación publicou a Convococatoria do Programa Ignicia. Esta convocatoria de proba de concepto enmárcase no obxectivo estratéxico Programa innova e emprende, liña 2.1 Itinerario da I+D+i e innovación na empresa. Así mesmo, est [...]
1 Febreiro, 2023

Convocatoria de “Proxectos de xeración de coñecemento” do Ministerio de Ciencia e Innovación

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria de “Proxectos de xeración de coñecemento” do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023. Requisitos: O/a IP deberá posuír o título de doutor/a e [...]
13 Xaneiro, 2023

Convocatoria de estadías de mobilidade no extranxeiro “José Castillejo” do Ministerio de Universidades

O Ministerio de Universidades publicou as seguintes convocatorias no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023. Estadías de movilidade no extranxeiro «José Castillejo» para doutores novos: [...]
13 Xaneiro, 2023

Convocatoria de Axudas para a Formación de Profesorado Universitario – FPU do Ministerio de Universidades

O Ministerio de Universidades publicou as seguintes convocatorias no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023. Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2022: Obxectivo [...]
13 Xaneiro, 2023

Convocatoria “Programa Investigo” da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou a convocatoria "Programa Investigo". Requisitos:  Dirixido á contratación de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos no momento de inicio da relación contractual. [...]
13 Xaneiro, 2023

Convocatoria “Programa Investigo” da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou a convocatoria "Programa Investigo". Requisitos:  Dirixido á contratación de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos no momento de inicio da relación contractual. [...]
13 Xaneiro, 2023

2022

Convocatoria do Ministerio de Ciencia e innovación, axudas “Ramón y Cajal y Juan de la Cierva”

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria, correspondente ao ano 2022, de diversas actuacións contempladas no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023. Axudas Ramón [...]
29 Decembro, 2022

Convocatoria de Proxectos de Medicina Personalizada e Terapias Avanzadas, de colaboración público-privada

Convocatoria de concesión de subvencións destinadas a financiar Proxectos de I+D+i vinculados á Medicina Personalizada e Terapias Avanzadas dentro da actuación coordinada ISCIII-CDTI para o fomento de a colaboración público-privada do Proxecto Estratéxi [...]
6 Outubro, 2022

Convocatoria de Axudas de Investigación a Proxectos de Medicina de Precisión Personalizada – AES 2022

Foi publicada a convocatoria correspondente ao ano 2022 para axudas a proxectos de investigación en Medicina de Precisión Personalizada de Acción Estratéxica en Saúde 2021-2023 polo Instituto de Saúde Carlos III Os proxectos de investigación deben: Presentarse como proxectos mu [...]
15 Xullo, 2022

Convocatoria AES 2022 do Instituto de Saúde Carlos III

Saíu publicada a convocatoria correspondente ao ano 2022 de Acción Estratéxica de Saúde 2021-2023 por parte do Instituto de Saúde Carlos III Adxúntase convocatoria e link de acceso: https://www.iscii [...]
14 Febreiro, 2022

Convocatorias de Axudas Ramón e Cajal e Juan de la Cierva-Formación

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria, correspondente ao ano 2021, de diversas actuacións contempladas no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023 Axudas Ramón e Cajal Axudas [...]
11 Xaneiro, 2022

Convocatoria de proxectos de colaboración público-privada, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria de proxectos de colaboración público-privada do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023 [...]
11 Xaneiro, 2022

2021

Convocatoria de Axudas á Innovación en Areas Clínicas

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar iniciativas innovadoras a desenvolver na rede asistencial por parte de profesionais sanitarios, especialmente do ámbito da Atención Primaria e Enfermería Financiaranse proxectos de innova [...]
23 Decembro, 2021

Convocatoria de axudas para a realización de Proxectos de Desenvolvemento e Transferencia

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar proxectos de innovación cuxo obxectivo sexa o desenvolvemento de produtos ou servizos e/ou a súa translación ou transferencia á práctica clínica ou ao sector produtivo. Neste sentido, as solicitudes poder [...]
23 Decembro, 2021

Convocatoria de axudas para a publicación de artigos en revistas de acceso aberto (Open Access)

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar publicación de artigos en revistas de acceso aberto (Open Access). Con carácter xeral non se concederá máis dunha axuda por grupo de investigación adscrito ao INIBIC ou profesional da área Sanitaria de [...]
23 Decembro, 2021

Convocatoria de proxectos de I+D+i en ámbito biomédico para grupos emerxentes e asociados adscritos ao INIBIC

A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar proxectos de investigación cuxo obxectivo principal sexa a xeración de coñecemento e resultados preliminares que permitan aos grupos emerxentes e asociados impulsar as súas liñas de I+D+i e incrementar as [...]
23 Decembro, 2021

A Fundación Profesor Novoa Santos necesita incorporar persoal de apoio á investigación para desenvolver o proxecto no Grupo de Investigación de Reumatoloxía

Máis información: [...]
21 Decembro, 2021

Convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2021.

O Ministerio de Universidades publicou a convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2021. Obxectivo: formalización de contratos predoutorais nos centros de adscripción cunha duración de catro anos. Documentació [...]
19 Novembro, 2021

Convocatoria de “Proxectos de xeración de Coñecemento ” do Ministerio de Ciencia e Innovación

Convocatorias por parte do Ministerio de Ciencia e Innovación para a realización de “Proxectos de xeración de Coñecemento”. Establécense dúas modalidades: a) Proxectos I+D tipo A: dirixidos por investigadores xóvenes con contribucións científico-técnicas relevant [...]
17 Novembro, 2021

Convocatoria de axudas de investigacion en Medicina de Precisión Personalizada do Instituto de Saúde Carlos III

Foi publicada a convocatoria correspondente ao ano 2021 para axudas a proxectos de investigación en Medicina de Precisión Personalizada de Acción Estratéxica en Saúde 2017-2020 polo Instituto de Saúde Carlos III As prioridades temáticas dos proxectos deberían referirse ás seguintes ár [...]
21 Xullo, 2021

Convocatoria Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación

Convocatoria Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixida ás empresas e organismos de investigación non universitarios en Galicia, destinadas ao fomento da contratación durante un período mínimo de 3 anos de persoal de alta cualificación para a realizaci [...]
24 Marzo, 2021

Convocatoria da Axencia Galega de Innovación “Programa Principia”

A Axencia Galega de Innovación publicou a convocatoria “Axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I D i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia)”. Achégase DOGA. As solicitudes deberá [...]
24 Marzo, 2021

Convocatoria de investigadores en etapa Postdoutoral

Saíu publicada no DOGA a convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovacion para a contratación de investigadores na etapa Posdoutoral. A data límite para presentar propostas [...]
28 Xaneiro, 2021

Convocatoria de investigadores na etapa Predoutoral

Saíu publicada a convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovacion para a contratación de investigadores na etapa Predoutoral. A data límite para presentar propostas a través da Fund [...]
28 Xaneiro, 2021

2020

Convocatoria AES 2021

Saíu publicada (pendente de publicación en BOE) a convocatoria correspondente ao ano 2021 de Acción Estratéxica de Saúde 2017-2020 por parte do Instituto de Saúde Carlos III. Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es [...]
30 Decembro, 2020

Convocatoria de RRHH do Ministerio de Ciencia e Innovación

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria, correspondente ao ano 2020, de diversas actuacións contempladas no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020. Axudas Ramón e Cajal Axudas Juan de la Cierva-Formac [...]
7 Decembro, 2020

Convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2020

O Ministerio de Universidades publicou a convocatoria de Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2020. Obxectivo: formalización de contratos predoutorais nos centros de adscripción cunha duración de catro anos Documentación [...]
16 Novembro, 2020

Convocatoria de Proxectos de Investigación Clínica Independente do Instituto de Saúde Carlos III

Convocatoria correspondente ao ano 2020 de Proxectos de Investigación Clínica Independente por parte do Instituto de Saúde Carlos III. A convocatoria define, entre outros, os seguintes criterios: Os Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados só poderán presentar [...]
16 Xullo, 2020

Convocatoria de Proxectos de Investigación sanitaria trasnacional “Programa Translaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia”, por parte da Consellería de Sanidade.”

Convocatoria de ayudas destinadas a “Proxectos de investigación sanitaria translacional, programa Translaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia”, por parte de la Consellería de Sanidade. El plazo de presentación de solicitudes estipulado en la convocatoria es de 15 [...]
9 Xullo, 2020
Go to Top