A Fundación Merck Saúde convoca a XXVIII edición das Axudas Merck de Investigación, dirixidas a promover a investigación biolóxica e biomédica en España.
Esta convocatoria financiará proxectos inéditos nas seguintes áreas:
– Investigación Clínica en Alergología
– Investigación Clínica en Inmuno-oncoloxía
– Investigación Clínica en Risco Cardiometabólico
– Investigación Clínica en Tumores do Tracto Aerodixestivo
– Investigación Clínica en Enfermidades Raras
– Investigación Clínica en Esclerose Múltiple
– Investigación Clínica en Fertilidade

Outorgaranse un total de 7 Axudas, unha por cada área de investigación das indicadas no apartado anterior. Cada unha delas estará dotada con 30.000€.

Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 24/10/2018
Data de límite de presentación: 31/10/2018
Contacto: Graciela Fernández Arroxo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: http://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-a- investigacion/axudas- merck-de- investigacion/convocatorias-axudas- merck-de- investigacion/
Bases: