GILEAD

Esta convocatoria financiará proxectos e actividades de educación médica nas seguintes áreas:

– Hepatología

– VIH

– Hemato-oncoloxía

– Infeccións fúngicas

– Fibrosis Quística

A actividade para a que se solicite a axuda deberá ter un inicio posterior á data estimada de resposta da convocatoria (mediados de febreiro) e executarase nun prazo non superior a 12 meses.

O importe solicitado non poderá superar os 20.000€ por proxecto.

Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 25/11/2016

Data de límite de presentación: 30/11/2016
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono:
981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información:
Adobe_PDF_file_icon_32x32