A Fundación Bancaria ”a Caixa” abre a segunda edición da convocatoria aberta para proxectos de investigación en biomedicina e saúde cuxo obxectivo é identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e maior valor potencial e impacto social, xa sexa en investigación básica, clínica ou translacional.

Poderanse presentar á convocatoria proxectos liderados por investigadores de universidades e centros de investigación sen ánimo de lucro que se realicen en España ou en Portugal.

Os proxectos poderán ter unha duración de ata 3 anos, e poden ser:

  • Individuais: para proxectos presentados por unha soa institución ou consorcio con orzamento máximo de 500.000 €.
  • En Consorcio: para proxectos presentados por consorcios con aproximación transdisciplinar cun orzamento máximo de 1.000.000 €.

As áreas temáticas que se priorizarán son:

  • Neurociencias
  • Oncoloxía
  • Enfermidades cardiovasculares e metabólicas relacionadas
  • Enfermidades infecciosas
  • Tecnoloxías facilitadoras nas áreas temáticas anteriores

Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 08/01/2019
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información:  https:// obrasociallacaixa. org/é/ investigacion-e-bolsas/convocatorias-de- investigacion/convocatoria-de- investigacion-en-saúde/ descripcion-do-programa

Bases: