Normativas2018-01-17T14:22:26+00:00

Normativa interna

O presente documento ten por obxecto fixar e desenvolver os procedementos que leven a cabo na Fundación asociados ao desenvolvemento da actividade científica, docente e formativa  así como estipular  as condicións xerais que serán de obrigado cumprimento.

Adobe_PDF_file_icon_32x32

X