Normativa interna

O presente documento ten por obxecto fixar e desenvolver os procedementos que leven a cabo na Fundación asociados ao desenvolvemento da actividade científica, docente e formativa  así como estipular  as condicións xerais que serán de obrigado cumprimento.

Adobe_PDF_file_icon_32x32