O obxectivo do Programa Estatal de Promoción do Talento e o seu Empleabilidad é financiar e incentivar, mediante convocatorias en concorrencia competitiva, a formación e especialización dos recursos humanos en I+D+i e impulsar a súa inserción laboral, tanto no sector público como privado, así como facilitar a mobilidade internacional e a mobilidade dentro do sector público -universidades e organismos de investigación e entre leste e as empresas.

  • Axudas Ramón e Cajal
  • Axudas Juan da Cerva-Formación
  • Axudas Juan da Cerva-Incorporación

O prazo para o enchemento e firma polo/a investigador/a de o formulario electrónico de solicitude será:

  • Axudas Ramón e Cajal: Do 9 ao 30 de Xaneiro de 2019 ás 15:00 H
  • Axudas Juan Cierva Incorporación: Do 15 ao 29 de Xaneiro de 2019 ás 15:00 H
  • Axudas Juan Cierva Formación: Do 17 ao 31 de Xaneiro de 2019 ás 15:00 H

As persoas interesadas en formalizar algunha solicitude de participación deberán comunicalo o máis axiña posible á entidade

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Bases: 

Convocatoria e link de acceso: http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=bfe8865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD