Convocatorias de axudas por parte do Ministerio de Economía e Competitividade no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.

 • Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeneración do Coñecemento
  1. Modalidade de proxectos de I+D Prazo presentación: Según área temática de xestión seleccionada (Ver Art. 21)
  2. Modalidade Proxectos “Explora Ciencia” e “Explora Tecnología” Prazo presentación: Desde o 15 de Setembro ao 4 Novembro de 2014 ás 15:00 H
  3. Modalidade Accións de Dinamización “Redes de Excelencia” Prazo presentación: Desde o 4 ao 25 de Setembro de 2014 ás 15:00 H
 • Programa Estatal de Investigación Desarrollo e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade
  1. Modalidade proxectos de I+D+I Prazo presentación: Según a área temática de xestión seleccionada (Ver Art. 21)
  2. Modalidade proyectos de I+D+I para mozos investigadores Plazo presentación: Desde el 15 de Setembro ao 6 Outubro de 2014 ás 15:00 H

Adobe_PDF_file_icon_32x32BOE Num. 192

Calquera dúbida sobre a convocatoria por favor contacten coa Fundación. Persoa Contacto: Pilar.cal.purrinos@sergas.es.