A Axencia Galega de Innovación publicou a convocatoria “Axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia)”.

As solicitudes deberán enmarcarse nos seguintes Retos da Estratexia de especialización intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia):

  • Reto 1: Xestión innovadora de recursos naturais e culturais
  • Reto 2: Modelo Industrial de Galicia do futuro
  • Reto 3: Novo modelo de vida saudábel baseado no envellecemento activo

O persoal contratado con cargo ás devanditas axudas deberá cumprir, entre outras, as seguintes condicións:

  • Ser menor de 35 anos no momento de contratación
  • Estar en posesión dun título superior, medio ou de formación profesional de grao superior
  • Non ter experiencia laboral superior a 36 meses na categoría profesional correspondente á súa titulación

Non ser contratado, nos 6 meses anteriores, pola Entidade Solicitante, no grupo de cotización á Seguridade Social correspondente á súa titulación.

O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación en DOGA.

Cada entidade beneficiaria poderá presentar ata un máximo de 10 solicitudes.

Data publicación DOGA: 22/06/2017
Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981 17 80 00
Extensión: 292159

Bases: