A Axencia galega de Innovación (GAIN) será o órgano de avaliación e financiará aqueles proxectos que finalmente sexan seleccionados.

Adobe_PDF_file_icon_32x32Presentación coas características do centro INL, así como o formulario coa información necesaria para a presentación dos proxectos