Publicacións

Neste apartado están recollidas aquelas publicacións científicas resultantes do financiamento público outorgada seguindo o artigo 37 da Lei 14/2011, de 1 de xuño “Difusión en acceso aberto”.

Mateos J, De la Fuente A, Lesende-Rodriguez I, Fernández-Pernas P, Arufe MC, Blanco FJ. Lamin A deregulation in human mesenchymal stem cells promotes an impairment in their chondrogenic potential and imbalance in their response to oxidative stress. Stem Cell Res 2013 Nov; 11 (3): 1137-48.

Ver artigo Adobe_PDF_file_icon_32x32

Tamayo M, Santiso R, Otero F, Bou G, lepe JA, McConnell MJ, Cisneros JM, Gosálvez J, Fernández JL. Rapid determination of colistin resistance in clinical strains of Acinetobacter baumannii by use of the micromax assay. J Clin Microbiol 2013 Nov;51(11):3675-82.

Ver artigo Adobe_PDF_file_icon_32x32

Fernandez-Lozano C, Seoane JA, Gestal M, Gaunt TR, Dorado J, Pazos A and Campbell C. Texture analysis in gel electrophoresis images using an integrative kernel-based approach. Sci Rep. 2016; 6: 19256.

Ver artigo Adobe_PDF_file_icon_32x32