A Fundación AstraZeneca puxo en marcha unha estratexia de fomento de mozos científicos españois e na que se enmarca a iniciativa de Premios a Mozos Investigadores. Nesta VI edición dos premios, a Fundación AstraZeneca busca potenciar a carreira de mozos científicos na área de saúde mediante o desenvolvemento de proxectos de investigación, avaliados polo Instituto de Saúde Carlos III

As propostas presentadas no marco da presente convocatoria só poderán referirse a proxectos de investigación que teñan lugar no territorio nacional e conten cun prazo máximo de execución de 24 meses. Devandito prazo empezará a contar desde que se faga efectiva a transferencia da axuda.

Os proxectos deberán enmarcarse nalgunha das liñas de investigación incluídas nas seguintes áreas temáticas:

1) Oncoloxía, Medicina de Precisión e Inmunoncología • Cancro de Pulmón • Cancro de Ovario • Cancro de Mama • Cancro de Páncreas • Cancro Hereditario • Cancro de Próstata • Cancro Gastrointestinal

2) Respiratorio e Inmunología • Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) • Asma • Lupus • Enfermidades Inflamatorias Eosinofílicas

3) Cardiovascular, Renal e Metabolismo• Enfermidade Renal Crónica e Hiperpotasemia • Insuficiencia Cardíaca • Diabetes Mellitus tipo 2 • Síndrome Coronaria Agudo

4) Vacúas e Inmunoterapias • COVID-19 • Gripe Pediátrica • Virus Respiratorio Sincitial (VRS)

Prevese financiar ata catro proxectos de investigación en rede, un por cada área temática admitida, segundo a base cuarta da presente convocatoria, que reúnan os requisitos e condicións descritos nas presentes bases, destinándose un total de douscentos vinte e cinco mil euros (225.000€) para cada un dos proxectos de investigación en rede e no que estarán incluídos, no seu caso, os custos indirectos (overheads) de xestión administrativa.

Prazo de presentación de solicitudes: 28 de setembro ás 24:00 horas

Xestor de Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo:
graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono:
981 17 81 50
Extensión interna:
292198
Ligazón de Interese:
Bases da Convocatoria:
https://www.fundacionastrazeneca.es/home/ciencia-e-innovacion/premios-jjii-y-trayectoria-cientifica.html