Padroado

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación e do que depende xerárquicamente o órgano de xestión da Fundación. Executará as funcións que lle corresponden con suxeición ao disposto no ordenamento xurídico dos seus estatutos.

Don Luis Verde RemeseiroXerente de Xestión Integrada de A Coruña
Presidente do Padroado
Dª. Mar Castellanos RodrigoDirectora Científica del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña
Vogal
Dª. Amparo Fondevila López
Vogal
Dª Mª Rosario López Rico
Vogal
Don Guillermo Vázquez GonzálezDesignado pola Consellería de Sanidade
Vogal
Doña Berta García FraguelaDesignada pola Consellería de Sanidade
Vogal
Doña María Rosario García CampeloDesignada pola Consellería de Sanidade
Vogal
D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Vogal
Doña Patricia Rey Pérez
Directora da Fundación
Secretaria do Padroado
Don Ángel Facio VillanuevaXerente de Xestión Integrada de Ferrol
Vicepresidente del Padroado
D. José Manuel Vázquez RodríguezCoordinador de Docencia, I+D+i da XXIAC
Vogal
Don Ramón López de los ReyesPresidente da Comisión de Docencia XXIF
Vogal
D. Salvador Naya Fernández
Vogal
D. Francisco Javier de Toro SantosDesignado pola Consellería de Sanidade
Vogal
Doña Ana Echarri PiudoDesignada pola Consellería de Sanidade
Vogal
Don Antón Fernández GarcíaDesignado pola Consellería de Sanidade
Vogal