window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9JJ3HS8MEW');
Convocatorias europeas2016-10-20T14:10:36+02:00

Convocatorias europeas

2021

Convocatoria Starting Grant do programa Horizon Europe

A convocatoria ERC StG céntrase en líneas xerais en financiar a investigadores de cualquera nacionalidade con 2-7 anos de experiencia dende que rematara o doctorado, cun historial científico que reflicta unha gran promesa e unha excelente proposta de investigación. As subvenciones iniciais pód [...]
5 Marzo, 2021

2020

Convocatoria de axudas “Accións de Dinamización «Europa Investigación»

Esta convocatoria ten por obxecto e finalidade o financiamento de axudas para a preparación de propostas de proxectos I+D+i en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españois, dirixidas ás convocatorias de Horizonte Europa: inclúense accións de inves [...]
4 Xuño, 2020

Convocatoria Extraordinaria do Programa de Traballo do H2020-Salud

Publicouse a segunda convocatoria  extraordinaria para expresións de interese relacionadas co COVID-19 dentro do Programa de Traballo do H2020-Saúde, cambio demográfico e benestar. Esta convocatoria aspira a atopar solucións innovadoras a gran escala para conter e [...]
21 Maio, 2020

Convocatoria de axudas Advanced Grant 2020 do Consello Europeo de Investigación

Lanzamento da convocatoria de axudas Advanced Grant 2020 do Consello Europeo de Investigación Convocatoria para o financiamento de proxectos de investigación na fronteira do coñecemento dentro de calquera temática, liderados por investigadores senior con polo menos dez anos d [...]
13 Maio, 2020

Convocatoria de Accións Individuais Marie Skolodowska- Curie. Programa H2020 da Comisión Europea

O obxectivo das Accións Individuais ( IF) é o de mellorar o potencial creativo e innovador dos investigadores con experiencia, a través de proxectos individuais. Trátase de fomentar unha mobilidade internacional e intersectorial tanto en universidades, centro [...]
14 Abril, 2020

Convocatoria Europea de “Desenvolvemento de terapias e diagnósticos para combater as infeccións por coronavirus

Aberta a convocatoria urxente  , Convocatoria 21 de IMI, no contexto da epidemia de Coronavirus Identificador Convocatoria: H2020-JTI-IMI2-2020-21-single-stage Tipo de acción: Research and Innovation Action (RIA) Publicación: 3 de m [...]
3 Marzo, 2020

Convocatoria Europea do Programa de investigación e desenvolvemento “Active Assisted Living”

O obxetivo do programa é mellorar a calidade de vida das persoas maiores mediante o desenvolvemento e utilización de solucións innovadoras sostibles basadas nas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) que de verdade respondan as súas necesidades dende unha perspecti [...]
11 Febreiro, 2020

2019

Convocatoria europea de axudas “European Research Council Advanced grants 2019” dentro do marco do programa H2020

Esta convocatoria ten como obxectivo brindar apoio a proxectos de investigación que van máis aló do estado actual da ciencia de calquera temática, liderados por investigadores senior con polo menos 10 anos de experiencia de calquera país do mundo que desenvolvan o traballo nun dos Estados Membr [...]
30 Maio, 2019

2016

European cooperation in science and technology (COST) 2016-2

Convocatoria europea dirixida a financiar a creación de redes de investigación de carácter innovador e interdisciplinario co fin de fomentar o desenvolvemento científico e tecnolóxico de Europa. Requirirase a formac [...]
10 Outubro, 2016

Proxectos en colaboración co International Iberian Nanotechnology Laboratory de Portugal

[...]
15 Abril, 2016

2ª convocatoria de proxectos INTERREG EUROPE 2014-2020

[...]
11 Abril, 2016
Go to Top