Ensaios clínicos

A Fundación Profesor Nóvoa Santos ten encomendada a xestión e o desenvolvemento de estudos clínicos nas Áreas Sanitarias da Coruña e Ferrol. Presta asesoramento, técnico, económico e administrativo, tanto aos investigadores como aos promotores e CRO, posibilitando a realización de Ensaios Clínicos e Estudos Observacionais nos centros de referencia.

Carteira de servizos

 • Asesoramento en EECC comerciais, tanto para investigadores como empresas.
 • Asesoramento para o desenvolvemento de investigación clínica independente
 • Tramitación de documentos locais requiridos polas distintas autoridades competentes: Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios e Comités de Ética de Investigación
 • Captación de Promotores interesados en desenvolver un ensaio clínico ou estudo observacional
 • Asesoramento en aspectos legais e éticos.
 • Xestión de contratos, documentación e memorias económicas
 • Asesoramento e xestión na posta en marcha do estudo, apertura do centro.

Documentación requirida

Xestión do Contrato de Ensaios Clínicos

 • Protocolo
 • Memoria Económica
 • Aprobación de AEMPS e CEIM
 • Certificado da Póliza de Seguro que inclúe á Fundación
 • Delegación de Poderes (se aplica)

Xestión do Contrato de Estudos Observacionales

 • Protocolo
 • Memoria Económica
 • Aprobación do CEIM
 • Clasificación AEMPS
 • Delegación de Poderes (se aplica)

Contacto

María Barbeito Gómez
Maria.barbeito.gomez@sergas.es
☏ Teléfono: 981 17 60 23
✆ Extensión interna: 292153
Diego Otero Tomera
Diego.otero.tomera@sergas.es
☏ Teléfono: 981 17 60 23
✆ Extensión interna: 292153

Modelos de Contratos de Estudos Clínicos