window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-83208232-1');
Convocatorias privadas2016-10-20T14:10:36+02:00

Convocatorias privadas

2021

Convocatoria para a ampliación de Estudos Postdoutorais no Estranxeiro da Fundación Ramón Areces

Requisitos: Nacionalidade española. É requisito imprescindible acharse en posesión do título de doutor por unha universidade española ou estranxeira, no momento da presentación da solicitude. Nesta convocatoria darase preferencia aos candidatos que obt [...]
12 Abril, 2021

Convocatoria dos Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia

A Real Academia Galega de Ciencias coa colaboración da Axencia Galega de Innovación convoca a sexta edición dos Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia. Convócanse tres premios: - Premio Francisco Guitián Ojea, a un traballo de investigación aplicada. - Premio Fernando Calvet P [...]
5 Marzo, 2021

2020

Convocatoria “Programa Cáncer Innova”

Programa Cancro Innova no marco da Business Factory Medicines O obxecto da convocatoria é agregar valor á investigación biomédica desde o Programa Cancro Innova no Marco dunha Business Factory Medicines para a súa aplicación inclusiva. Os socios involucrados neste proxecto quere [...]
17 Decembro, 2020

Convocatoria de axudas de investigación en Cancro AECC 2021

A Fundación Científica da Asociación Española Contra o Cancro convoca as Axudas á Investigación 2021 Ademais das axudas a proxectos e RRHH, este ano incorporan dúas novas liñas de axudas: NOVA CONVOCATORIA DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS AECC Co obxectivo de impulsar a investigac [...]
23 Novembro, 2020

Convocatoria de axudas de proxectos de Investigación Francisco Soria Melguizo

A Fundación Francisco Soria Melguizo convoca dúas axudas á investigación dirixidas a: Solicitantes/Beneficiarios: Dirixido a grupos de investigación de universidades, hospitais, centros de investigación, públicos ou privados, así como de empresas e outras organi [...]
13 Outubro, 2020

Convocatoria Fundación La Caixa “Health Research 2021”

A Fundación La  Caixa lanza a súa convocatoria Health Research 2021 na que se financiarán proxectos de investigación en biomedicina e saúde dentro das seguintes áreas:  Neurociencias.  Enfermidades infecciosas.  Oncoloxía.  Enfermidades c [...]
29 Setembro, 2020

Convocatoria de Axudas Fundación Mapfre

A Fundación Mapfre convoca as axudas á investigación Ignacio H. de Larramendi por un valor total de 240.000 €, sendo o importe máximo de cada unha das axudas de 30.000 €. Os proxectos de investigación deberán versar sobre a Promoción da Saúde: Estratexias para o cambio de [...]
26 Agosto, 2020

Convocatoria de Axudas Merck de Investigación 2021

A Fundación Merck Saúde convoca as Axudas Merck de Investigación 2021, destinadas a financiar proxectos de investigación inéditos presentados por investigadores que poidan levar a cabo o estudo proposto en España nun prazo mínimo de 1 ano e máximo de 3 anos, nas seguintes áreas de Investiga [...]
3 Agosto, 2020

Convocatoria de Axudas Fundación BBVA a proxectos relacionados con SARS- CoV-2 e COVID-19

A Fundación BBVA publicou unha convocatoria extaordinaria de axudas á investigación nas diferentes facetas do SARS- Cov-2 e a enfermidade Covid 19, primando a investigación de tipo básico, pero sen esquecer algunhas áreas de coñecemento aplicado. As áreas obxecto desta convocatoria son a [...]
2 Xuño, 2020

Convocatoria Axudas á Investigación Fundación Ramón Areces

A Fundación Ramón Areces abre a súa convocatoria 2020 de Axudas á Investigación en Ciencias da Vida e da Materia. Cada equipo investigador poderá presentar só unha proposta que deberá encadrarse nunha das seguintes áreas: Enfermidades raras Terapia personalizada, [...]
2 Xuño, 2020

Convocatoria extraordinaria de axudas á investigación “Fundación Mutua Madrileña”

A Fundación Mutua Madrileña publicou unha convocatoria extraordinaria de axudas á investigación sobre COVID-19. Concederán as axudas a investigadores de recoñecida experiencia que presenten proxectos de investigación clínica a desenvolver en Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acred [...]
22 Abril, 2020

Convocatoria de proxectos “Caixaimpulse – COVID 19 “

A Fundación “a Caixa” abriu unha convocatoria de proxectos  Caixaimpulse - COVID 19  na que busca apoiar proxectos con resultados, mesmo preliminares, de investigación científica ou con estratexias e tecnoloxía en etapas de transferibilidad adicionais que poidan ter un impacto significativ [...]
1 Abril, 2020

2019

Convocatoria dos Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica e Clínica do 2020

A Fundación Lilly convoca os Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica e Clínica de 2020, para investigadores que contribuísen de forma significativa ao desenvolvemento da Biomedicina e das Ciencias da Saúde en España. Outorgaranse dous premios, un na modalidade de in [...]
20 Decembro, 2019

Convocatoria de Axudas Predoctorais da AECC

A Sede Provincial na Coruña da Asociación Española contra o Cancro (AECC) convocou as súas Axudas Predoctorais, destinadas a promover a realización dunha Tese Doutoral en cancro nun Centro de Investigación de Referencia, co soporte [...]
5 Xuño, 2019

Axudas a proxectos de investigación en saúde 2019 “Fundación Mutua Madrileña”

A Fundación Mutua Madrileña convoca a XVI edición de Axudas á Investigación mediante a que vai seguir apoiando proxectos de investigación clínica que se desenvolvan no seguintes catro áreas Oncoloxía, centrada en diagnóstico e tratamento do cancro biliopancre [...]
4 Febreiro, 2019

2018

A Asociación Española Contra o Cancro publicou novas convocatorias de axudas á investigación

Axudas a proxectos que deberán responder a unha liña estratéxica para a AECC e os pacientes, atopándose dentro dalgunha das seguintes temáticas: Xeral Cancro pouco frecuente e cancro infantil Prevención Paliativos [...]
22 Novembro, 2018

Convocatoria Gilead Sciences de axudas para proxectos e actividades de educación médica

Gilead Sciences publica a súa nova convocatoria de axudas destinadas á execución de proxectos e actividades de educación médica nas seguintes áreas: Hepatoloxía VIH Hemato-oncoloxía Infeccións Fúnxicas Data l [...]
22 Novembro, 2018

II Edición da Convocatoria a proxectos de investigación en biomedicina e saúde “A Caixa”

A Fundación Bancaria ”a Caixa” abre a segunda edición da convocatoria aberta para proxectos de investigación en biomedicina e saúde cuxo obxectivo é identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e maior valor pote [...]
15 Novembro, 2018

Convocatoria de axudas Fundación BBVA a equipos de Investigación Científica

A Fundación BBVA convoca as súas Axudas a Equipos de Investigación Científica e entre as áreas obxecto da convocatoria atópanse: Biomedicina (importe máximo de 125.000 € por cada un dos 5 proxectos seleccionados) - metabolismo e enfermidade - ima [...]
16 Outubro, 2018

Convocatorias de Axudas Merck de Investigación 2019

A Fundación Merck Saúde convoca a XXVIII edición das Axudas Merck de Investigación, dirixidas a promover a investigación biolóxica e biomédica en España. Esta convocatoria financiará proxectos inéditos nas seguintes áreas: – Investigación Clínica en Alergología – Investigación [...]
9 Agosto, 2018

Convocatoria da Fundación “la Caixa” dun programa de bolsas postdoctorais

A Fundación "la Caixa" convoca un programa de becas postdoctorais destinado a contratación de investigadores excelentes, de calquer nacionalidade, que desexen continuar a su carreira investigadora en centros de investigación de España o Portugal. Deben ser candidato [...]
20 Xullo, 2018

Convocatoria de Axudas de Investigación “Fundación Eugenio Rodríguez Pascual”

Esta convocatoria ten como obxectivo conceder subvencións a equipos de investigación estables que traballen na área da biomedicina. Ademais, teranse especialmente en consideración aqueles proxectos que amosen unha clara aplicabilidade da investigación que se propoña. As axudas están destin [...]
15 Maio, 2018

Convocatoria Programa Ignicia da Axencia Galega de Innovación

A Axencia Galega de Innovación publicou a convocatoria do Programa Ignicia proba de concepto, que ten como finalidade poñer en valor e apoiar o desenvolvemento das aplicacións comerciais da investigación xeradas polos centros de coñecemento. DOG: 9 de maio 2018 O pr [...]
10 Maio, 2018

Axudas a proxectos de investigación en saúde 2018 “Fundación Mutua Madrileña”

A Fundación Mutua Madrileña convoca a XV edición de Axudas á Investigación mediante a que vai seguir apoiando proxectos de investigación clínica que se desenvolvan no seguintes catro áreas: Onco [...]
5 Febreiro, 2018

Convocatoria aberta a proxectos de investigación en biomedicina e saúde “La Caixa”

A Fundación Bancaria "La Caixa" lanza unha nova convocatoria aberta a proxectos de investigación en biomedicina e saúde que ten por obxectivo identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e con máis valor potencial e impacto s [...]
25 Xaneiro, 2018

Becas para proxectos de Investigación en Atención Primaria

A Rede Española de Atención Primaria abre a convocatoria das súas bolsas para proxectos de investigación A contía das bolsas será de 5.000 €. O prazo de presentación finaliza: 28 de febreiro de 2018 [...]
25 Xaneiro, 2018

2017

Convocatoria de Axudas a Proxectos Sociais de Saúde e Discapacidade de DKV Seguros

A Convocatoria de Axudas a Proxectos Sociais de Saúde e Discapacidade de DKV Seguros está orientada a apoiar proxectos cuxo obxectivo sexa o coidado da persoa e a súa saúde como ferramenta de mellora da calidade de vida dos máis desfavorecidos. Categorías: Categoría de voto aber [...]
26 Setembro, 2017

Axudas a proxectos de investigación en saúde 2017 “Fundación Mutua Madrileña”

A Fundación Mutua Madrileña convoca a XIV edición de Axudas á Investigación mediante a que vai seguir apoiando proxectos de investigación clínica que se desenvolvan no seguintes catro áreas: Oncoloxía. Centrada en cancro xinecolóxico (cérvix, ovarios e útero [...]
6 Febreiro, 2017

Aberta a convocatoria ”CaixaImpulse 2017”

Ábrese o prazo para a presentación de proxectos á convocatoria CaixaImpulse 2017, para proxectos innovadores no ámbito da biotecnoloxía ou das ciencias da vida, cuxos resultados poidan transferirse en forma de spin-off ou licenza CaixaImpulse ofrécelles un programa [...]
6 Febreiro, 2017

A Fundación Renal “Iñigo Alvarez de Toledo” convoca as súas axudas á investigación nefrolóxica. Categorías: Básica, Clínica, de Enfermería e Mozas Investigadores

O Proxecto Luís Hernando, dirixido a investigadores novos, estará dotado con 50.000 euros Os Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación Nefrolóxica básica, clínica e de enfermería terán unha dotación de 12.000 euros [...]
26 Xaneiro, 2017
Go to Top