A Axencia Estatal de Investigación convoca en réxime de concorrencia competitiva axudas a proxectos «Explora Ciencia» e «Explora Tecnoloxía» correspondentes ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia no marco do Plan Estatal de I+D+i.

Obxectivo:

Promover a execución de proxectos de investigación básica ou tecnolóxica cuxos resultados poidan chegar a representar un avance significativo do coñecemento, mediante a formulación e desenvolvemento de novos enfoques ou metodoloxías inalcanzables doutro xeito e que puidesen ter un marcado carácter transversal.

O investigador principal deberá cumprir, entre outros, os seguintes requisitos:

  • Estar en posesión do grao de doutor.
  • Cumprir o requisito de vinculación segundo o establecido no artigo 6.5 (relación funcionarial, estatutaria ou laboral) desde o día en que finalice o prazo de presentación de solicitudes ata a data final do prazo solicitado de execución do proxecto.
  • Non participar como investigador principal ou como membro do equipo de investigación nun proxecto aprobado «Explora Ciencia» e «Explora Tecnoloxía» da convocatoria 2015
  • Figurar nunha única solicitude de proxecto nesta convocatoria, ben como investigador principal ou ben como membro do equipo de investigación

Prazo de execución dos proxectos: 1 ou 2 anos, segundo o xustifíque a índole das actividades descritas na memoria científico-técnica. A data de inicio non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2018

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 31 de outubro ata o 21 de novembro de 2017 ás 15:00 (hora peninsular española)

Adxúntase convocatoria e link:

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Bases:

Link: http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=521edeef57dde510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD