O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades publicou a convocatoria, correspondente ao ano 2019, de diversas actuacións contempladas no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020
  • Axudas Ramón e Cajal
  • Axudas Juan de la Cierva-Formación
  • Axudas Juan de la Cierva-Incorporación
O prazo para a cumplimentación e firma por o/a investigador/a de o formulario electrónico de solicitude será:
  • Axudas Ramón e Cajal: Ata o 14 de Xaneiro de 2020 ás 14:00 H
  • Axudas Juan Cierva Incorporación: Ata o 14 de Xaneiro de 2020 ás 14:00 H
  • Axudas Juan Cierva Formación: Ata o 15 de Xaneiro de 2020 ás 14:00 H
Nas modalidades de axudas Juan da Cierva Formación e Juan da Cierva Incorporación será necesario a cofinanciación.

Xestor de contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981 17 80 00
Extensión: 292159
Link de acceso á convocatoria e WEB de Interés: http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=bfe8865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD

Resolución da Convocatoria: