A Fundación Alfonso Martín Escudeiro convoca un total de 50 bolsas para realizar traballos de investigación en universidades ou centros de investigación no estranxeiro, en temas que estean relacionados coas Ciencias da Saúde. Os solicitantes deberán ter nacionalidade española e estar en posesión do título de doutoramento ou de especialista en Medicamento (MIR), Bioloxía (BIR), Farmacia (FIR), Psicoloxía (PIR) ou Química (QUIR).

Os solicitantes deberán de reunir os seguintes requisitos:

  • Nacionalidade española.
  • Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade en Medicamento (MIR),Bioloxía (BIR), Farmacia (FIR), Psicoloxía (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España.
  • Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no estranxeiro para o período solicitado.
  • Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera outro idioma que permita unha comunicación fluída no centro de investigación.
  • Cada candidato poderá presentar unha única solicitude á convocatoria e non se admitirán solicitudes en máis dunha área temática.

Dotación económica:3.100€ para gastos de traslado e instalación, máis un seguro de enfermidade e accidentes e unha asignación mensual de entre 1.900 e 3.000€, dependendo do país de destino.

Duración: Entre 12 e 24 meses

O prazo de presentación finaliza: o 28 de abril de 2017 ás 14:00h

Máis información: http://www.fundame.org/bases-de-a-convocatoria-de-bolsas-de-investigacion-en-universidades-ou-centros-en-o-estranxeiro/