Fundación Merck Saúde

Esta convocatoria financiará proxectos inéditos nas seguintes áreas:
– Investigación Clínica en Alergología
– Investigación Clínica en Cancro de Cabeza e Pescozo
– Investigación Clínica en Cancro Colorrectal
– Investigación Clínica en Cancro de Pulmón
– Investigación Clínica en Enfermidades Raras
– Investigación Clínica en Esclerose Múltiple
– Investigación Clínica en Fertilidade

Outorgaranse un total de 7 Axudas, unha por cada área de investigación das indicadas no apartado anterior. Cada unha delas estará dotada con 30.000?

Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 20/10/2016

Data de límite de presentación: 31/10/2016
Contacto: Graciela Fernández Arroxo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono:
981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: www.fundacionmercksalud.com
Bases: Adobe_PDF_file_icon_32x32