Fundación Merck Salud
Esta convocatoria financiará proxectos inéditos nas seguintes áreas:

– Investigación Clínica en Alergoloxía
– Investigación Clínica en Cancro de Cabeza e Pescozo
– Investigación Clínica en Cancro Colorrectal
– Investigación Clínica en Enfermidades Raras
– Investigación Clínica en Esclerose Múltiple
– Investigación Clínica en Fertilidade
– Investigación Clínica en Inmuno-Oncoloxía

Outorgaranse un total de 7 Axudas, unha por cada área de investigación das indicadas no apartado anterior. Cada unha delas estará dotada con 30.000€
Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 24/10/2017
Data de límite de presentación: 31/10/2017
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: http://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-a-investigacion/axudas-merck-de-investigacion/convocatorias-axudas-merck-de-investigacion/
Bases: